Ondernemen, niet altijd even makkelijk

Nijmegen waalbrug

Succesvol ondernemen

Succesvol ondernemen is altijd gebaseerd op een visie die uitgewerkt is in de strategie. Daarin is verankerd een langdurige aansluiting op de markt met jouw producten en diensten, die de continuïteit en rentabiliteit moeten garanderen. Minimaal 1 keer per jaar moet je de strategie opnieuw toetsen gezien de snel veranderende markten en de economie. Ondernemen is 5% goed nadenken en 95% hard werken. Vergeet de 5% nooit, blijf altijd helikopteren.

Verstand van mensen is van belang om het juiste team samen te stellen en te laten functioneren. Veel ondernemers struggelen daar mee. In een sollicitatie komen de job-specifieke zaken wel boven tafel, maar wat voor karakter heeft de nieuwe collega? Laat nieuwe collega’s testen of schakel ervaren personen in om je hierbij te helpen. Een verkeerde keuze heeft nadelige gevolgen voor de voortgang van de onderneming en de binding in jouw team. Zorg dat je voldoende tijd neemt om goed te managen; een onderneming groeit alleen als de medewerkers groeien. Leiding geven, (stimu)leren, beter maken, talenten ontwikkelen, structuur aanbrengen.

Het is ook van belang dat de processen en de IT goed op elkaar afgestemd zijn en als een harmonica functioneren. Medewerkers functioneren zo beter en inefficiency kun je je niet lang veroorloven.

Door de waan van de dag kom je vaak onvoldoende aan alle belangrijke zaken toe. Jouw persoonlijke agenda is van cruciaal belang om met de juiste zaken bezig te zijn. Manage die agenda, iedere dag en bouw checks in om met de juiste zaken bezig te zijn, blijf helikopteren.

Gezond boerenverstand, gebruik dat. Je kunt alle besluiten onnodig veel te complex en theoretisch maken. Houd het praktisch en ga terug naar de eenvoud, de kern waar het om draait. En besluit tijdig. Het is veel beter om tijdig een besluit te nemen dat 95% het juiste is dan maanden te wachten op een 100% juist besluit, want dat is een utopie. Neem jouw besluit en stel daarna gewoon die 5% bij als het echt nodig blijkt. De business moet door.

Als laatste, verzamel goede mensen om je heen buiten de onderneming. Vakspecialisten, toezichthouders, commissarissen, coaches. Het is juist geen brevet van onvermogen als je dat doet. Alle succesvolle ondernemers zijn je hierin voorgegaan. Maak gebruik van de kennis en kunde die voorhanden is in de maatschappij. Zorg wel dat deze mensen jou en jouw onderneming goed kennen en steek daar tijd in. En, geen dure ongevraagde vrijblijvende adviezen waar je niets aan hebt. Maar concreet gericht op de oplossing, waar je wat aan hebt en waar je mee aan de gang kunt. Toets of deze mensen er werkelijk zijn voor jou en niet voor hun eigen rekening.

Succes,

Jan