Crisistijden

Management in crisistijden

Management in crisistijden

Veel succesvolle ondernemers hebben 1 of meerdere keren een crisis overleefd en weten dus goed wat ze moeten doen. De jongere generatie ondernemers gaat nu de eerste crisis meemaken. En deze crisis is anders, aangezien we hem niet aan hebben zien komen. Een crisis als gevolg van economische recessie of slecht leiderschap is beter te voorspellen. Omzet die wegvalt en resultaten die rood worden. Als CFO heb ik diverse ondernemers door crisistijden heen geholpen. In dit artikel vertel ik je wat belangrijk is voor recovery.

Alles draait om cash

In crisistijd gaat het over cash, cash en nog eens cash. Het gaat om het elimineren van kosten van zaken die onvoldoende bijdragen aan de cash generatie. Dat geldt ook voor de toegevoegde waarde van het personeel, innoveren, leiderschap tonen, doorpakken, discipline en volhouden. Als een markt krimpt, moet de organisatie ook krimpen. Vaak ontstaan er in crisistijd meer schulden aan banken, overheid en investeerders. Zorg dat jouw onderneming zo snel mogelijk een positieve cash flow krijgt.

Maak iedere maand een nieuwe cash flow forecast, zodat je weet waar je staat. Ik doe dat nu bij veel ondernemers die ik coach en dat geeft duidelijkheid. Dat betekent zaken overboord gooien, zero base budgetten, als het geen waarde toevoegt, stoppen. Neem die besluiten die je eigenlijk altijd had willen nemen, pak door, twijfel niet. Het nemen van het verlies is de eerste winst.

Mijn ervaringen in diverse recovery teams

Ik ben zelf meerdere malen onderdeel geweest van een succesvol recovery team. Recovery betekent herstel van de patiënt. In veel gevallen werd er binnen die onderneming veel te weinig gekeken naar cash en veel teveel naar de winst en verliesrekening. De winst en verliesrekening is afhankelijk van waarderingsgrondslagen, cash niet, cash is altijd 100% hetzelfde, het saldo op jouw bank. Door de cash focus weet je wanneer je van de bank af bent en je je weer een vrije ondernemer voelt. Ik kan je vertellen: het geeft enorm veel voldoening als je een onderneming die verlies maakt (met een negatieve cash flow), weet om te buigen naar een schuldenvrije winstgevende onderneming (met een positieve cash flow), temeer daar dit vaak een traject is van meerdere jaren.

Case study

Een eigen ervaring. Een van de cases, waarbij ik onderdeel was van een succesvol recovery team, was een IT-onderneming, managed services, software, hardware, in totaal een twintigtal bedrijven. Meer dan de helft daarvan was structureel verliesgevend. Wat was er mis? Er was geen duidelijke strategie, geen financiële sturing, geen adequate management informatie, geen ROI voor investeringen, een grote mismatch tussen kosten en baten en geen cash management. Een positief resultaat met een negatieve cash flow mede als gevolg van het activeren van ontwikkelkosten. De druk van banken, aandeelhouders en de beurs was enorm, er moest wat gebeuren.

Wat hebben we gedaan?

We hebben allereerst een (strategisch) plan gemaakt voor een winstgevende en cash genererende onderneming. Daarbij werd besloten waar we mee door gingen, wat we gingen verkopen en wat we moesten liquideren. We hebben een miljoenen reorganisatie voorziening genomen, die werd gefinancierd door aandeelhouders en de bank. Ook volgde een ontslagronde om kosten in lijn te brengen met de omzet. Maar ook, hetgeen cruciaal was voor de uitvoer en het succes, een compleet management informatie systeem met cash flow rapportage, balans en winst- en verliesrekening, orderbook, uitstaande offertes, operationele forecast. Verder werden KPI’s vastgesteld om te sturen: groei, marge, productiviteit, ROI op investeringen, cost control en order intake. Iedere maand waren er met alle ondernemingen business reviews waarbij het management werd doorgevraagd op strategie, uitvoer, financiën en de organisatie.

Het resultaat

We zijn blijven reorganiseren totdat alle ondernemingen in de plus waren.  Binnen een paar maanden waren we cash positief en na 3 jaar was de miljoenenschuld aan de bank afgelost en stond er een onderneming die klaar was voor de toekomst. Vanaf dat moment zijn we concreet met groeiplannen aan de gang gegaan. Een ervaring om nooit te vergeten. Ik heb in mijn verdere loopbaan heel erg veel voordeel gehad bij deze unieke ervaring.

Mijn advies: pak door, neem besluiten, hou vol, plan cash, innoveer en overleef.

Je zult ervaren dat je ook in betere tijden scherper zal gaan sturen. Jouw onderneming moet altijd crisis-proof zijn, dus in goede tijden zul je ook de moeilijke besluiten moeten nemen. Ik coach je graag in deze crisissituatie. Neem contact met mij op voor meer informatie.