Bijzonder beheer

Bijzonder beheer - Jan Bruinenberg Business Coach

Afdeling bijzonder beheer

Als je bij de afdeling bijzonder beheer komt, sta je tijdelijk onder curatele van de bank. Je zit bij de intensive care van de bank en krijgt de hoogste aandacht om weer gezond te worden. Je voldoet al een langere periode niet aan de gestelde ratio’s waar je aan moet voldoen.

Belangrijke ratio’s zijn liquiditeit, solvabiliteit en de cash die je moet verdienen om de rente en aflossing te kunnen voldoen. Je bent voor de bank op dat moment een te groot risico op het tijdig betalen van rente en aflossing en daarom gaan ze jouw onderneming extra in de gaten houden.

De bankiers van bijzonder beheer zijn niet het type innemende accountmanagers, nee deze bankiers zijn streng en niet zo flexibel en terecht. Ik heb zelf meerdere malen zaken gedaan met bijzonder beheer en geef hieronder een aantal adviezen om succesvol weer een normale klant te worden van de bank.

Zorg dat je echt snapt aan welke ratio’s je niet voldoet en hoe die ratio’s worden berekend. Maak een voorspelling van de resultaten die haalbaar zijn; geen mooie voorspellingen die je niet kunt waarmaken. Maak maandelijks cijfers, balans, winst- en verliesrekening en cashflow. Bereken hoe lang het gaat duren om in de situatie te komen dat je wel weer aan de ratio’s kan gaan voldoen. Een haalbare voorspelling waarmaken geeft vertrouwen bij de bank.

Maak duidelijke afspraken onder welke voorwaarden je weer weg kunt bij bijzonder beheer. Gebaseerd op mijn ervaringen met bijzonder beheer, geloof me, het is echt te doen als je je aan de afspraken houdt en de cijfers waarmaakt.

Als je de afspraken nakomt kun je ook zelf de regie houden, want er groeit weer vertrouwen.

Het is wel een kwestie van doordouwen want je bent niet in een paar maanden weer weg bij bijzonder beheer. En dan het ondernemen. Ga zero base ondernemen. Met andere woorden, gooi alles overboord wat geen waarde toevoegt. Doel is cash genereren om aan de ratio’s van de bank te voldoen, zo snel mogelijk. Dat is even doorpakken maar als het lukt van tijdelijke aard.

En neem een coach. Niet een die alleen cijfers en ratio’s begrijpt, maar een die ook verstand heeft van ondernemen en van mensen. Een die jouw onderneming begrijpt en weet wat jij eruit kunt halen.

Een die snapt dat je geen dossiernummer bent bij de bank, maar die weet dat het over jouw baby gaat, waar je alles voor over hebt.

Succes en pak door